História spoločnosti Alpha Translating sa začala odvíjať začiatkom roka 2005. Hlavným predmetom jej činnosti je poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb vo všetkých kombináciách anglického, nemeckého a slovenského jazyka. Ponuka jazykov sa postupne rozširuje o ďalšie jazyky. Zameriavame sa nielen na slovenský, ale aj zahraničný trh. Hlavnou prioritou je dodržanie princípov modernej tlmočnícko-prekladateľskej spoločnosti, ktorá kladie dôraz na flexibilitu, profesionalitu a splnenie individuálnych potrieb zákazníka.

Mgr. Katarína Turečeková

Ako zakladateľka a súčasne prekladateľka a tlmočníčka firmy
Alpha Translating zabezpečujem osobne väčšinu tlmočníckych a prekladateľských služieb.
Počas štúdia na Filologickej fakulte UMB, odbor tlmočníctvo - prekladateľstvo so špecializáciou na anglický a nemecký jazyk ...